O společnosti

Jsme dodavatelé vysoce kvalitních zkapalněných plynů z německé rafienrie Ingolstadt.

Společnost TOMEGAS s.r.o. působí na trhu se zkapalněnými ropnými plyny LPG (propan, butan, propan-butan, isobutan) od roku 1996. Za tuto dobu si naše společnost vybudovala stabilní pozici a to především díky svému vynikajícímu servisu a vysoké kvalitě dodávaných zkapalněných plynů. Na českém a slovenském trhu jí dnes patří značný podíl. Jedna z nejdůležitějších firemních priorit je „individuální přístup ke každému zákazníkovi“. 

Vlastní logistika a vlastní skladování LPG umožňují naší společnosti být absolutně nezávislý dodavatel, nabízet a garantovat zákazníkům dodávky v termínech podle jejich přání a potřeb.

Dodávky zkapalněného plynu zajišťujeme vlastními autocisternami po celém území České a Slovenské republiky a to i v těžko dostupných oblastech. Pro tyto případy jsme schopni dodávat LPG s využitím autocisteren s pohonem 4×4 a prodlouženou stáčecí hadicí až 50 metrů. Zásobníky tedy nemusí být umístěné přímo u dopravní komunikace.

Díky třem velkokapacitním daňovým skladům v České a Slovenské republice udržujeme pro naše zákazníky neustálou zásobu produktu, aby veškeré objednávky byly realizovány v požadovaných termínech.

Všechny daňové sklady jsou vybaveny velkokapacitními zásobníky, železniční vlečkou, moderními plnírnami propanových a propan-butanových lahví, kde použitá jedinečná technologie plnění lahví zaručuje garanci maximální čistoty propanu. 

Vlastní laboratoř – z důvodů neustálého zlepšování našich dodavatelských služeb provádíme kontrolu kvality každé dodávky na našich vlastních laboratorních přístrojích tzv. plynové chromatografie měřící s vysokou přesností množství obsažených látek, síru a odparek.

Tyto přístroje urychlují vstupní a výstupní kontrolu a odbavování dodávek k našim zákazníkům. Zejména v případě dodávek aerosolových směsí, kdy je nezbytné míchat produkty s vysokou přesností podle objednávky zákazníka.


TUV

ČSN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

V počátku roku 2012 jsme úspěšně prošli certifikačním procesem systému managementu kvality a procesem systému environmentálního managementu a získali certifikáty ČSN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. 


Společnost TOMEGAS s.r.o. ve svých skladech LPG v Branicích a Olomouci snížila environmentální riziko projekty opláštění stacionárních zásobníků. Projekty byly spolufinancovány z fondů ERDF a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, prioritní osa 5.1

Nabízíme komplexní služby

 • Dodávky propanu a propan-butanu pro vytápění  rodinných domků, nemocnic, hotelů, průmyslových objektů atd.
 • Dodávky propanu a propan-butanu pro technologické účely (např. sušárny dřeva, sklárny, farmaceutické výrobny atd.)
 • Vytápění celých obcí nebo jejich částí
 • Dodávku a pronájem zásobníků, včetně napojení na topný systém
 • Kompletní dodávku topných systémů na klíč
 • Dodávky LPG do čerpacích stanic
 • Kompletní  dodávku čerpací stanice LPG, nebo její pronájem
 • Dodávky propan-butanu do plníren PB lahví
 • Rozvozy propan-butanových láhví včetně zřízení prodejního místa
 • Dodávky pohonného propanu pro VZV
 • Dodávky ISOBUTANU pro technologické účely (např. plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních  hmot, atd.
 • Zajištění  údržby a pravidelných revizí.
 • Bezplatnou konzultaci a poradenskou službu

LPG

Součástí dodavatelského programu firmy TOMEGAS je distribuce LPG do čerpacích stanic pro motorová vozidla po celé České a Slovenské republice.

Zásobníky

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení.

Láhve

Do dodavatelského programu naší společnosti patří také dodávky propanu a propan-butanu v tlakových láhvích. Propan-butanové lahve mají velice široký okruh použití.

Isobutan

Isobutan a jeho směsi s propanem se používají v průmyslové a technologické výrobě pro plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních hmot apod.