Produkty rozcestník

LPG

Součástí dodavatelského programu firmy TOMEGAS je distribuce LPG do čerpacích stanic pro motorová vozidla po celé České a Slovenské republice.

Zásobníky

Propan a propan-butan se uskladňují v tlakových zásobnících. Zásobníky se umísťují mimo objekt v nadzemním nebo v podzemním provedení.

Láhve

Do dodavatelského programu naší společnosti patří také dodávky propanu a propan-butanu v tlakových láhvích. Propan-butanové lahve mají velice široký okruh použití.

Isobutan

Isobutan a jeho směsi s propanem se používají v průmyslové a technologické výrobě pro plnění sprejů, výrobu plastových, pryžových a izolačních hmot apod.