Dodávky do plníren PB lahví

Do dodavatelského programu naší společnosti patří také dodávky propan-butanu do plníren propan-butanových lahví.

Propan-butanové lahve mají velice široký okruh použití. Lze jich využít jak v různých průmyslových provozech (sklárny, sušárny, asfaltovny, výtopny, pro pohon vysokozdvižných vozíků), tak pro vytápění rekreačních objektů, vaření atd. Pro svoji mobilnost (možnost rychlého přemístění topné soustavy) jsou velice oblíbeny zvláště u sezónních rekreantů.

Součástí programu propan-butanových lahví je u naší společnosti dodávka klecí na nová a stávající prodej ní místa s možností vlastního prodeje lahví.

Dále naše společnost nabízí všem distributorům i ostatním odběratelům PB lahví služby našich plníren propan-butanových lahví po území České a Slovenské republiky. Zároveň nabízíme rozvoz naplněných lahví až k Vám, na místo určení (do firmy, na sklad atd.). V případě Vaší vlast ní dopravy Vám rádi pomůžeme s nakládkou.

Kromě jiných služeb nabízíme zároveň velice zajímavé ceny, které Vás zajisté potěší a určitě se rozhodnete nás kontaktovat.


Plnírny
Plnírny
Plnírny
Plnírny