Pohon VZV

LPG v láhvích pro pohon vysokozdvižných vozíků

Vysokozdvižné vozíky, provozované na LPG – propan – mají oproti vozíkům na dieselový nebo elektrický pohon řadu výhod:

  • schopnost provozu jak v hale, tak zároveň na venkovních plochách i s nerovným povrchem
  • pouze krátká přestávka pro „tankování“ výměnou láhve
  • výfukový systém nemusí být osazen filtrem pevných částic – výfukové spaliny neobsahují saze a tak nepoškozují přepravované zboží
  • možnost provozu v ekologicky chráněných lokalitách a hygienicky čistých potravinářských provozech
  • nepotřebují drahé nabíjecí stanice
  • nejsou zatíženy  náklady na recyklaci akumulátorů

Podstatným parametrem tlakových láhví s pohonným LPG je vnitřní čistota obalu  a jeho bezpečnost a spolehlivost. Tyto parametry s rezervou splňuje TOMEGAS – speciální obalové konto.

Jedná  se o zcela nové odlehčené ocelové tlakové láhve o obsahu náplně 11 kg propanu,  v souladu s příslušnými zákony

Láhve jsou vyrobeny v provedení dle požadavků normy EN1442 a splňují všechny parametry jakosti vnitřní povrchové úpravy obalu v souladu s použitím pro pohonný LPG .

Ocelové tlakové láhve, používané  společností TOMEGAS s.r.o. pro pohonný propan jsou průběžně nově pořizované, hmotnost prázdného obalu se pohybuje kolem 10,5 kg.

Ocelová tlaková láhev je v praxi ověřený a provozně odolný typ obalu.

K dispozici máme i kompozitní láhve s obsahem 10 kg propanu, nebo hliníkové láhve s obsahem 11 kg propanu.


VZV
VZV