Použití PB lahví

PB (propan, propan-butan) v LÁHVI je jedinečný zdroj  mobilní energie

Zkapalněný propan, nebo směs propan-butanu (obecně PB) má tradičně široké užití. Představuje rychle použitelný, ekologický, efektivní a hospodárný zdroj pro veškeré energetické použití .

Gastronomie

PB v láhvi je použitelný na vaření v domácnostech i restauračních provozech, díky konstantní čistotě plynu je s oblibou užíván jako zdroj energie pro vaření v mobilních stáncích s občerstvením, pojízdných grilech a u cateringových firem.

PB v láhvi najdeme i jako zdroj energie pro terasové „deštníkové“ ohřívače pro venkovní části restauračních provozů a jako zdroj pro venkovní osvětlovací tělesa.

Domácnosti

Domácí vaření, kempingové vaření, grilování, karavaning, ale i lokální vytápění na chatách a chalupách. Zde všude je PB v láhvi také tradičně oblíbený.

Průmysl, zemědělství, stavební výroba

Lokální ohřev, vysoušení staveb, sklářský průmysl, zpracování kovů, izolatérské práce, mobilní asfaltovací stroje – také zde má PB v láhvích  – především propan své nezastupitelné místo. Pokud výkonově nestačí užití jedné láhve, lze je bezproblémů spojit do svazku. Výkonově nejsilnější láhev o obsahu33 kgpropanu nabízí výkon od 0,6 kg/h až po 3 kg/h podle nárazovosti odběru.

Bezpečné řešení …

Tlakové láhve používané k uskladnění PB jsou vyrobeny z oceli, slitiny aluminia či z kompozitních materiálů. Každá láhev podléhá pravidelné kontrole při jejím plnění a v určených intervalech i tlakové zkoušce a revizi.