Průmysl

Zkapalněný plyn propan a propan-butan nachází v průmyslu velice široké uplatnění.

Kromě klasického použití, jako je vytápění samotných objektů nebo jednotlivých pracovišť, ohřev vody a vaření, lze tento zkapalněný plyn použít ve spoustě dalších průmyslových oborů:

  • sklářství, hutnictví a strojírenství - tavící a sušící pece
  • chemický průmysl - vulkanizační stroje, tváření plastů, sušení
  • dřevozpracující průmysl – sušení dřeva
  • stavebnictví – výroba směsí v obalovnách
  • energetika – výroba tepla, teplé vody
  • pohon vozíků na LPG apod.

V porovnání s jinými zdroji energie, jako jsou např. hnědé a černé uhlí, LTO, vychází použití zkapalněného plynu jako jedno z nejméně náročných na obsluhu a má téměř nulové znečistění životního prostředí.

Zkapalněný plyn se skladuje v zásobnících.

Objem zásobníků a jejich počet se stanovuje na základě celkového výkonu technologie nebo spotřebiče.

Samotné zásobníky se vyrábí ve velikostech od 2,7 m3 – 100 m3. Při výběru místa pro umístění zásobníku je navíc třeba počítat s ochranným pásmem. Společnost TOMEGAS s.r.o. zajišťuje svým zákazníkům kompletní služby od projektu, přes výhodný prodej či pronájem tlakového zásobníku, až po zajištění pravidelné údržby a revize.

Zkapalněný plyn rozvážíme autocisternami po celém území České a Slovenské republiky a to i v těžko dostupných oblastech. Nádrže nemusí být umístěny přímo u hlavní komunikace, protože autocisterny jsou vybaveny až 40 metrů dlouhou plnicí hadicí.

Zásobování je prováděno dle potřeb zákazníka. Doprava a stočení zkapalněného plynu jsou již započteny v ceně.


Spolupráce ...

Kontajtujte naše obchodní zástupce a získejte podrobné informace. Kontaktovat