Vitajte na naších stránkach

Spoločnosť TOMEGAS pôsobí na trhu so skvapalnenými ropnými plynmi LPG (propán, bután, propán-bután, izobután) od roku 1996. Za túto dobu si naša spoločnosť vybudovala stabilnú pozíciu a to predovšetkým vďaka svojmu vynikajúcemu servisu a vysokej kvalite dodávaných skvapalnených plynov.


LPG

Súčasťou dodávateľského programu firmy TOMEGAS je distribúcia LPG do čerpacích staníc pre motorové vozidlá po celej Českej a Slovenskej republike.

Zásobníky

Propán a propán-bután sa uskladňuje v tlakových zásobníkoch. Zásobníky sa umiestňujú mimo objekt v nadzemnom alebo podzemnom prevedení.

Fľaše

Do dodávateľského programu našej spoločnosti patria aj dodávky propánu a propán-butánu v tlakových fľašiach. Propán-butánové fľaše majú veľmi široký okruh použitia.

Izobután

Izobután a jeho zmesi s propánom sa používajú v priemyselnej a technologickej výrobe pre plnenie sprejov, výrobu plastových, gumených a izolačných hmôt a pod.


Aktuálně


Firemné hodnoty

Naše firemné hodnoty sú založené predovšetkým na správaní našich zamestnancov a to na všetkých pozíciách. Sú jedným z najvýznamnejších zdrojov pre vytvorenie a udržanie konkurencieschopnosti a odlíšenia obchodnej značky TOMEGAS. 

viac info

Telefón

+421 41 421 2518

Adresa

TOMEGAS SK, s.r.o.
Palárikova 2773, 022 01 Čadca