Produkty

Spoločnosť TOMEGAS s.r.o. ponúka komplexný systém služieb a produktov v oblasti skvapalnených plynov.

Ponúkame komplexné služby

 • Dodávky propánu a propán-butánu pre vykurovanie rodinných domov, nemocníc, hotelov, priemyselných objektov, atď.
 • Dodávky propánu a propán-butánu pre technologické účely (napr. sušičky dreva, sklárne, farmaceutické výrobne, atď.)
 • Vykurovanie celých obcí alebo ich častí
 • Dodávku a prenájom zásobníkov, vrátane napojenia na vykurovací systém
 • Kompletnú dodávku vykurovacích systémov na kľúč
 • Dodávky LPG do čerpacích staníc
 • Kompletnú dodávku čerpacej stanice LPG, alebo jej prenájom
 • Dodávky propan-butanu do plničiek PB fľiaš
 • Rozvozy propan-butanových fľaše vrátane zriadenia predajného miesta
 • Dodávky pohonného propanu pre VZV
 • Dodávky IZOBUTANU pre technologické účely (napr. plnenie sprejov, výrobu plastových, gumených a izolačných  hmôt, atď.)
 • Zabezpečenie  údržby a pravidelných revízií
 • Bezplatnú konzultáciu a poradenskú službu

LPG

Súčasťou dodávateľského programu firmy TOMEGAS je distribúcia LPG do čerpacích staníc pre motorové vozidlá po celej Českej a Slovenskej republike.

Zásobníky

Propán a propán-bután sa uskladňuje v tlakových zásobníkoch. Zásobníky sa umiestňujú mimo objekt v nadzemnom alebo podzemnom prevedení.

Fľaše

Do dodávateľského programu našej spoločnosti patria aj dodávky propánu a propán-butánu v tlakových fľašiach. Propán-butánové fľaše majú veľmi široký okruh použitia.

Izobután

Izobután a jeho zmesi s propánom sa používajú v priemyselnej a technologickej výrobe pre plnenie sprejov, výrobu plastových, gumených a izolačných hmôt a pod.