Čistý propán

Na čerpacích staniciach TOMEGAS môžete zakúpiť čistý propán vo fľašiach, ktorý má nesporné výhody oproti štandardným zmesiam propánu a butánu a je použiteľný vo všetkých vašich spotrebičoch.

Výhody:

- Dlhšia výdrž fľaše 11 kg

- 100% čistota

- neprodukuje pri horení nepríjemný zápach

- použiteľný pri teplote okolia až -42

 - Grilovanie - chutnejšia príprava pokrmov