Dodávky do plničiek P-B fliaš

Do dodávateľského programu našej spoločnosti patrí taktiež dodávanie propán-butánu do plničiek propán-butánových fliaš.

Propán-butánové fľaše majú veľmi široký okruh využitia. Dajú sa použiť ako aj v rôznych priemyselných prevádzkach (sklárne, sušiarne, asfaltárne, ohrievače, na pohon vysokozdvižných vozíkov, ....), tak aj pre vykurovanie rekreačných objektov, varenie, atď. Pre svoju mobilnosť (možnosť rýchleho premiestnenia vykurovacej sústavy) sú veľmi obľúbené u sezónnych rekreantov.

Súčasťou programu propán-butánových fliaš je v našej spoločnosti dodávka klietok na nové a existujúce predajné miesta s možnosťou vlastného predaja fliaš.

Ďalej naša spoločnosť ponúka vašim distribútorom i ostatným odberateľom P-B fliaš služby našich plničiek propán-butánových fliaš na území Českej a Slovenskej republiky. Zároveň ponúkame rozvoz naplnených fliaš až k Vám, na miesto určenia (do firmy, na sklad, atď.). V prípade Vašej vlastnej dopravy Vám radi pomôžeme s nakladaním

Okrem iných služieb ponúkame zároveň veľmi zaujímavé ceny, ktoré Vás zaiste potešia a určite sa rozhodnete nás kontaktovať.


Plnírny
Plnírny
Plnírny
Plnírny