Druhy P-B fliaš

Štandardne ponúkame našim zákazníkom fľaše naplnené propán-butánom o hmotnostiach náplne 2 kg, a 10 kg.

Vzhľadom k rastúcemu dopytu po čistom propáne ponúkame tento produkt vo fľašiach o hmotnostiach náplne 5 kg - novinka na trhu, 11 kg, 33 kg.

Výhodou čistého propánu vo fľašiach je jeho využitie až do -42°C, dlhšia výdrž, maximálna čistota a výkon. Čistý propán vo fľaši je možné používať pre všetky typy spotrebičov na propán-bután.

Pre pohon vysokozdvižných vozíkov používame moderné odľahčené oceľové, alebo hliníkové fľaše o hmotnosti náplne 11 kg. Tieto fľaše sú od bežných propán-butánových alebo propánových fliaš odlíšené bielym pásikom a visačkou upozorňujúcou, že fľaša je určená iba pre pohon vysokozdvižných vozíkov a nesmie byť použitá pre bežné spotrebiče.

Spoločnosť TOMEGAS nakupuje tlakové fľaše u renomovaných zahraničných výrobcov v EU. Tieto fľaše splňujú aktuálne platné kvalitatívne a bezpečnostné normy. Ventily fliaš sa po naplnení zabezpečia jednorázovou plombou TOMEGAS, deklarujúc kvalitu plynu a správnu hmotnosť naplnených fliaš. Naplnené fľaše sú označované visačkou v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi - zákonom o chemických látkach ADR.