Použitie P-B fliaš

P-B (propán, propán-bután) vo FĽAŠI je jedinečným zdrojom mobilnej energie

Skvapalnený propán, alebo zmes propán-butánu (všeobecne P-B) má tradične široké využitie. Predstavuje rýchle použiteľný, ekologický, efektívny a hospodárny zdroj pre akékoľvek energetické použitie.

Gastronómia

P-B vo fľaši je použiteľný na varenie v domácnostiach i reštauračných prevádzkach, vďaka konštantnej čistote plynu je s obľubou používaný ako zdroj energie pre varenie v mobilných stánkoch s občerstvením, pojazdných griloch a v cateringových firmách.

PB vo fľaši nájdeme aj ako zdroj energie pre terasové „dáždnikové“ ohrievače pre vonkajšie časti reštauračných prevádzok a ako zdroj pre vonkajšie osvetľovacie telesá.

Domácnosti

Domáce varenie, kempingové varenie, grilovanie, karavaning, ale i lokálne vykurovanie na chatách a chalupách. Tu všade je P-B vo fľaši taktiež tradične obľúbený.

Priemysel, poľnohospodárstvo, stavebná výroba

Lokálny ohrev, vysušovanie stavieb, sklársky priemysel, spracovanie kovov, izolatérske práce, mobilné asfaltovacie stroje – tu má taktiež P-B vo fľašiach (predovšetkým propán) svoje nezastupiteľné miesto. Pokiaľ výkonovo nestačí použitie jednej fľaše, dajú sa bez problémov spojiť do zväzku. Výkonnostne najsilnejšia fľaša obsahu 33 kg propánu ponúka výkon od 0,6 kg/h až po 3 kg/h podľa nárazovosti odberu.

Bezpečné riešenie …

Tlakové fľaše používané k uskladneniu P-B sú vyrobené z ocele, zliatiny hliníka či kompozitných materiálov. Každá fľaša je podrobená pravidelnej kontrole pri jej plnené a v určených intervaloch i tlakovej skúške a revízii.