Pohon VZV

LPG vo fľašiach pre pohon vysokozdvižných vozíkov

Vysokozdvižné vozíky, prevádzkované na LPG – propán – majú oproti vozíkom na dieselový alebo elektrický pohon niekoľko výhod:

  • schopnosť prevádzky ako v hale, tak aj zároveň na vonkajších plochách i s nerovným povrchom
  • iba krátka prestávka pre „tankovanie“ výmenou fľaše
  • výfukový systém nemusí byť osadený filtrom pevných častíc – výfukové spaliny neobsahujú sadze a tak nepoškodzujú prepravovaný náklad
  • možnosť prevádzky v ekologicky chránených lokalitách a hygienicky čistých potravinárskych prevádzkach
  • nepotrebujú drahé nabíjacie stanice
  • nie sú zaťažené nákladmi na recykláciu akumulátorov

Podstatným parametrom tlakových fliaš s pohonným LPG je vnútorná čistota obalu a jeho bezpečnosť a spoľahlivosť. Tieto parametre s rezervou splňuje TOMEGAS – špeciálne obalové konto.

Jedná  sa o úplne nové odľahčené oceľové tlakové fľaše o obsahu náplne 11 kg propánu, v súlade s príslušnými zákonmi.

Fľaše sú vyrobené v prevedení podľa požiadaviek normy EN1442 a spĺňajú všetky parametre kvality vnútornej povrchovej úpravy obalu s použitím pre pohonný LPG.

Oceľové tlakové fľaše, používané spoločnosťou TOMEGAS  pre pohonný propán sú priebežne novo obstarávané, hmotnosť prázdneho obalu sa pohybuje okolo 10,5 kg.

Oceľová tlaková fľaša je v praxi overeným a prevádzkovo odolným typom obalu.

K dispozícii máme i kompozitné fľaše s obsahom 10 kg propánu, alebo hliníkové fľaše s obsahom 11 kg propánu.


VZV
VZV