Bután najlacnejšie vykurovanie

Ideálne riešenie pre priemysel, poľnohospodárstvo, domy sociálnej starostlivosti, a pod.

Výparníkové stanice

Možnosť využitia propánu, alebo butánu, prípadne ich zmesi je najlepším riešením tam, kde nie je možné napojiť sa priamo na zemný plyn. V porovnaní so zemným plynom to nemusí byť vždy drahšie riešenie.

V súčasnej dobe sú na trhu špičkové technológie (výparníkové stanice), ktoré dokážu dokonca pracovať aj so samotným butánom, ktorý je výhrevnejší než propán a je aj lacnejší.

Bután a propán a ich zmesi sú dnes v podstate najvýhodnejším ekologickým palivom, ktoré sa dá použiť všade tam, kde sú problémy s napojením na zemný plyn a sú podstatne lacnejšie než všetky ďalšie vykurovacie médiá, ako napr. LTO, elektrina a dokonca aj koks.

Tu je stručný prehlad výhrevnosti vykurovacích médií, ktoré sa dnes používajú.

Z tejto tabuľky vyplýva, že bután a propán majú najlepšiu výhrevnosť.

Druh Výhrevnosť v MJ/kg Výhrevnosť v kWh
Bután 47,70 MJ/kg 13,25 kWh/kg
Propán 46,60 MJ/kg 12,94 kWh/kg
LTO 42,00 MJ/kg 11,66 kWh/kg
Zemný plyn 33,50 MJ/kg 9,30 kWh/kg
Koks 27,50 MJ/kg 7,63 kWh/kg
Čierne uhlie 23,10 MJ/kg 6,42 kWh/kg
Drevené pelety 17,00 MJ/kg 4,72 kWh/kg
Štiepky 12,50 MJ/kg 3,47 kWh/kg

Veľká výhrevnosť má niekoľko výhod, napr. že pre Vašu ročnú spotrebu tepla budete potrebovať minimálne množstvo paliva. Ako ukazuje nasledujúci prehľad.

Spotreba jednotlivých komodít na výrobu 1GJ tepla:

Druh Spotreba na 1 GJ
Bután 20,96 kg/GJ
Propán 21,46 kg/GJ
LTO 23,80 kg/GJ
Zemný plyn 29,85 kg/GJ
Koks 36,36 kg/GJ
Čierne uhlie 43,29 kg/GJ
Drevené pelety 58,82 kg/GJ
Štiepka 80,00 kg/GJ

Výparníková stanica je v podstate ohrievač plynu. Plyn vstúpi do výparníka ako kvapalina a vystúpi ako plyn.

Výhody v používaní výparníkových staníc

 1. Výparníková stanica je schopná dodať prakticky akýkoľvek potrebný výkon a to i v radách MW aj pri minimálnom počte zásobníkov.
 2. Umožňuje pracovať aj s čistým butánom, ktorý ako ste sa presvedčili je najvýhrevnejším vykurovacím médiom na trhu a dokonca je aj lacnejší než čistý propán.
 3. Získate potrebné odparenie, aj keď bežná teplota okolia nie je dostatočná pre odparovanie.
 4. Využijete 100% plynu v zásobníku a eliminujete hrozbu kondenzácie plynu a zamrznutia zásobníka.
 5. Zabraňuje oddeleniu propánu a butánu a zmenám spaľovacích vlastností.

Druhy výparníkových staníc

Elektrické

Výparníky Zimmer sú vhodné pre komerčné, priemyselné a bytové použitie.

 • Dva prevedenia: Z40L (propán) alebo Z40P (propán-bután s max. 80% obsahom butánu).
 • Princíp odparovania pomocou elektriny: žiadny vodný systém – žiadna korózia, minimálna údržba.
 • Odparovací proces je samoregulovateľný:  žiadne vypínače, regulátory teploty alebo prenosy.
 • Možné použitie v ex-zóne: dá sa namontovať priamo na horizontálnu nádrž.
 • Montáž: dá sa namontovať na stenu, do skrini, prevádzkovať dva a viac výparníkov paralelne.
 • CE a ATEX certifikovaný.
 Topení Butanem

Teplovodné

Toto zariadenie používa pre ohrev plynu horúcu vodu. Z tohto dôvodu je súčasťou tohoto výparníku inštalácia kotla, ktorý túto vodu ohrieva.

Opýtajte sa ...

Kontaktujte našich obchodných zástupcov a získajte podrobné informácie. Kontaktovať