Domácnosti

Vykurovanie pomocou skvapalneného plynu propánu je v súčasnej dobe jedným z najekologickejších a najpohodlnejších spôsobov vykurovania rodinných domov, bytových a rekreačných objektov, penziónov, nemocníc, atď.

V porovnaní s inými zdrojmi energie, ako sú napr. hnedé a čierne uhlie, alebo LTO, vychádza vykurovanie skvapalneným plynom ako jedno z najmenej náročných na obsluhu a má takmer nulové znečistenie životného prostredia.

Použitie propánu sa neobmedzuje iba na vykurovanie samotného objektu, ale je možné ho bez problémov taktiež použiť napríklad na ohrev vody a varenie.

Od klasickej prípojky ZP sa prípojka na propán líši iba tým, že je treba mať naviac zásobník na plyn. Ten môže byť nadzemní alebo podzemní a umiestňuje sa mimo budovu alebo v budove. Pri výbere miesta pre jeho umiestnenie je nutné naviac počítať s ochranným pásmom.
Spoločnosť TOMEGAS  zabezpečuje svojím zákazníkom kompletné služby od projektu, cez výhodný predaj či prenájom tlakového zásobníka, až po pravidelné údržby a revízie.

Skvapalnený plyn rozvážame autocisternami po celom území Českej a Slovenskej republiky a to i v ťažko dostupných oblastiach. Nádrže nemusia byť umiestnené priamo na hlavnej komunikácii, pretože autocisterny sú vybavené až 50 metrov dlhou plniacou hadicou. Zásobovanie je vykonávané podľa potreby zákazníka. Doprava a stočenie skvapalneného plynu je už započítaná v cene.

Viac informácií o vykurovaní skvapalneným plynom sa dozviete od našich obchodných manažérov.


Domácnosti
LPG
Domácnosti