Priemysel

Skvapalnený plyn propán a propán-bután má v priemysle veľmi široké uplatnenie.

Okrem klasického využitia, ako je vykurovanie samotných objektov, alebo jednotlivých pracovísk, ohrev vody a varenie sa dá tento skvapalnený plyn použiť v mnohých ďalších priemyselných odboroch:

  • sklárstvo, hutníctvo a strojárstvo - taviace a sušiace pece
  • chemický priemysel - vulkanizačné stroje, tvarovanie plastov, sušenie
  • drevospracujúci priemysel – sušenie dreva
  • poľnohospodárstvo a chovateľstvo - sušiarne zrnín, hydinárne
  • stavebníctvo – výroba zmesí v obaľovniach
  • energetika – výroba tepla, teplej vody
  • pohon vozíkov na LPG a pod.

V porovnaní s inými zdrojmi energie, ako sú napr. hnedé a čierne uhlie, alebo LTO, vychádza použitie skvapalneného plynu ako jedno z najmenej náročných na obsluhu a má takmer nulové znečistenie životného prostredia.

Skvapalnený plyn sa skladuje v zásobníkoch.

Objem zásobníkov a ich počet sa stanovuje na základe celkového výkonu technológie alebo spotrebiča.

Samotné zásobníky sa vyrábajú vo veľkostiach od 2,7 m3 – 100 m3. Pri výbere miesta pre umiestnenie zásobníka je naviac potrebné počítať s ochranným pásmom. Spoločnosť TOMEGAS zabezpečuje svojím zákazníkom kompletné služby od projektu, cez výhodný predaj či prenájom tlakového zásobníka, až po zabezpečenie pravidelnej údržby a revízie.

Skvapalnený plyn rozvážame autocisternami po celom území Českej a Slovenskej republiky a to i v ťažko dostupných oblastiach. Nádrže nemusia byť umiestnené v blízkosti prístupovej komunikácii, pretože autocisterny sú vybavené až 50 metrov dlhou plniacou hadicou.

Zásobovanie je vykonávané podľa potreby zákazníka. Doprava a stočenie skvapalneného plynu je už započítaná v cene.